Pomiar pola widzenia

Badanie pola widzenia lub perymetria,

jest badaniem wzroku, które weryfikuje zakres widzenia, czyli wielkość obszaru, który jesteśmy w stanie „zobaczyć” patrząc w jeden stały punkt. Badanie to zwane jest często perymetrią. Istnieją dwa sposoby testowania pola widzenia: kinetyczny, gdzie pokazane są znaczki testowe na powierzchni półkolistej czaszy, które powoli poruszają się z obszaru, który nie jest widziany w kierunku centrum, oraz statyczny, w której pacjent musi określić wartość iluminacji punktów, które zmieniają swoją intensywność. Istnieje także metoda, dzięki której lekarz jest w stanie precyzyjnie określić wrażliwość siatkówki. Jest to perymetria automatyczna, tzw. komputerowa. Wynik badania perymetrycznego przedstawia się w formie graficznej – w postaci map, w których ubytki w polu widzenia, w zależności od ich nasilenia, zaznacza się w różnych odcieniach szarości.

Co to jest badanie pola widzenia?

Badanie pola widzenia jest najczęściej stosowane do wykrywania oznak uszkodzenia nerwu wzrokowego (kiedy pacjent cierpi np. na jaskrę). Takie badania świadczą o prawidłowym przewodzeniu wrażeń wzrokowych przez włókna nerwowe, a także o prawidłowej funkcji płatów potylicznych kory mózgowej. Ścieżki wizualne przenoszą informacje z oka do mózgu, gdzie ta informacja jest przetwarzana.

Jak wygląda badanie pola widzenia?

Istnieje wiele sposobów wykorzystywanych do pomiaru pola widzenia. Praktycznie wszystkie testy przeprowadza się na każdym oku z osobna, gdzie drugie oko jest całkowicie zakryte. Taka metoda pozwala uniknąć błędów. Podczas każdego z badań, pacjent patrzy prosto przed siebie, w jeden punkt. Większość nowoczesnych urządzeń jest w stanie monitorować zdolność pacjenta do utrzymania wzroku na jednym miejscu. Podsumowując, badanie pola widzenia jest użyteczne z wielu powodów: 

  • Wskazania do wykonania badania
  • Choroby układu nerwowego, zwłaszcza umiejscowione w mózgu.
  • Choroby nerwu wzrokowego.
  • Jaskra.
  • Odwarstwienie siatkówki.
  • Inne choroby siatkówki i naczyniówki.

Badanie pola widzenia jest objęte praktycznie przez wszystkich zdrowotne plany ubezpieczeiowe. U pacjentów podejrzanych o jaskrę, badanie może być ograniczone tylko do jednego razu w roku. Zazwyczaj ubezpieczenia umożliwiają dwa badania pola widzenia w roku.

W naszej ofercie

Lista usług

LOCATION
Ideal Family Eye Care, LTD Sylwia Szewczyk, OD & Associates
5526 N Milwaukee Avenue, Unit B
Jefferson Park 

Chicago, IL 60630
Phone: 773-774-2200 
Fax: 773-774-2211
Office Houers

Ideal Family Eye Care, LTD Sylwia Szewczyk, OD & Associates, Chicago, IL

© Copyright 2019 Copyright | Privacy Policy Terms & Conditions | Contact Us


Ideal Family Eye Care, LTD Sylwia Szewczyk, OD & Associates, Chicago, IL
Phone (appointments): 773-774-2200 | Phone (general inquiries): 773-774-2200
Address: 5526 N Milwaukee Avenue, Unit B, Chicago, IL 60630