Soczewki Hybrydowe

Soczewki Hybrydowe

Hybrydowe soczewki kontaktowe Synergeyes®: UltraHealthTM, ClearKoneTM i Synergeyes®

Zalety soczewek Synergeyes® odczują przede wszystkim pacjenci:

 • obawiający się noszenia sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych.
 • oczekujący dobrego komfortu noszenia od pierwszego założenia soczewek kontaktowych.
 • oczekujący dobrej i stabilnej ostrości wzroku we wszystkich kierunkach spojrzenia.
 • wykonujący szybkie ruchy oczu.
 • którzy doświadczyli wypadania sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych lub się tego obawiają.
 • wykonujący czynności w niekorzystnych warunkach np. praca na dworze lub w kurzu.

 

Soczewki UltraHealthTM

Soczewka UltraHealthTM to pierwsza na świecie Silikonowo – Hydrożelowa hybrydowa (sztywno-miękka) soczewka kontaktowa przeznaczona dla pacjentów z deformacjami rogówki. UltraHealthTM zbudowana jest z tworzyw wysoko gazo-przepuszczalnych – sztywne centrum i miękki obwód. Połączenie w soczewce UltraHealthTM tych dwóch tworzyw zapewnia pacjentom z nieregularnym i regularnym astygmatyzmem ostrość wzroku uzyskiwaną za pomocą sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych oraz komfort noszenia i stabilność dopasowania osiąganą w miękkich soczewkach kontaktowych. Zastosowanie w soczewce UltraHealthTM konstrukcji o uniesionej części centralnej umożliwia zapobieganie bliznowaceniu rogówki, ponieważ nie występuje kontakt części centralnej soczewki hybrydowej z przednią powierzchnią rogówki. Wysoka gazo – przepuszczalność soczewek UltraHealthTM gwarantuje prawidłowe dotlenienie tkanek oka, a dzięki centralnemu ustawieniu soczewki UltraHealthTM względem osi optycznej oka zapewnia ona dobrą ostrości wzroku. Soczewki UltraHealthTM zawierają filtr blokujący szkodliwe promieniowanie światła słonecznego, które może przyczyniać się do uszkadzania struktury rogówki, powstawania zaćmy i zwyrodnień plamki żółtej (II klasy UV bloker hamuje: >80% UVA i >95% UVB).

Soczewki UltraHealthTM mogą być stosowane u pacjentów:

 • ze stożkiem rogówki.
 • dotąd noszących sztywne soczewki kontaktowe w systemie piggy-back (dwie soczewki kontaktowe – soczewka sztywna noszona na soczewce miękkiej).
 • ze zwyrodnieniem brzeżnym przezroczystym (PMD).
 • z deformacją rogówki powstałą jako powikłanie po zabiegu chirurgii refrakcyjnej (laserowej korekcji wady wzroku).
 • mających rogówki nieregularnego kształtu na skutek innych zabiegów chirurgicznych np. wszczepienia półpierścieni rogówkowych.

Soczewki DuetteTM – pierwsza na świecie Silikonowo-Hydrożelowa hybrydowa soczewka kontaktowa

Zalety soczewek DuetteTM

Soczewka DuetteTM może korygować do 6,00D astygmatyzmu regularnego.
Środkowa część (sztywna gazo-przepuszczalna), gwarantuje lepszą ostrość wzroku, niż ostrość wzroku uzyskiwana w miękkich torycznych soczewkach kontaktowych.
Część miękka (silikonowo-hydrożelowa)umożliwia uzyskanie takiego samego komfortu noszenia soczewek jak komfort uzyskiwany podczas noszenia miękkich soczewek kontaktowych.
Wykończenie powierzchni soczewki powodując całodzienne nawilżenie soczewki zapewnia całodzienny komfort noszenia.
Zarówno tworzywo sztywne jak i tworzywo miękkie są tworzywami wysoko gazo-przepuszczalnymi gwarantującymi utrzymanie prawidłowego natlenienia oka.
Soczewka DuetteTM zawiera filtr blokujący szkodliwe promieniowanie światła słonecznego (II klasy UV bloker hamuje: >80% UVA i >95% UVB)
Konstrukcja soczewki gwarantuje to, że żadne ciała obce nie mogą dostać się pod jej powierzchnię, a soczewka nie może wypaść z oka podczas noszenia.
Soczewkę DuetteTM można dopasować w krótszym czasie niż miękkie toryczne soczewki kontaktowe.

Zastosowanie soczewek DuetteTM wskazane jest u pacjentów:

 • noszących miękkie soczewki toryczne i oczekujących bardziej stabilnego widzenia, niezmieniającego się na skutek rotacji soczewki.
 • z astygmatyzmem oczekujących poprawy jakości widzenia zarówno w dzień jak i w nocy.
 • z krótkowzrocznością i nadwzrocznością (-20,00D do +20,00D w płaszczyźnie rogówki).
 • afakijnych (w tym u dzieci i młodzieży).
 • młodych (dzieci i młodzież) oczekujących dobrego i stabilnego widzenia podczas aktywności sportowych.
 • dorosłych mających wysokie wymagania w zakresie jakości widzenia ze względu na wykonywaną pracę zawodową (praca na wysokości, pilot itd.).
 • aktualnie noszących sztywne soczewki gazo-przepuszczalne, a szukających możliwości poprawy komfortu noszenia soczewek.
 • którzy z powodu dyskomfortu porzucili noszenie sztywnych soczewek kontaktowych.

Soczewki DuetteTM Multifocal

Soczewki DuetteTM Multifocal to soczewki DuetteTM przeznaczone dla pacjentów ze starczowzrocznością (prezbiopią).

Soczewki DuetteTM Multifocal zawierają poza mocą korygującą widzenie dali dodatkowo moc potrzebną do pracy z bliska.

Soczewki ClearKoneTM

Soczewka ClearKoneTM to hybrydowa (sztywno-miękka) soczewka kontaktowa przeznaczona dla pacjentów z deformacjami rogówki. ClearKoneTM ma wysoko gazo-przepuszczalne, sztywne centrum i obwód z tworzywa hydrożelowego. Połączenie w soczewce ClearKoneTM tych dwóch tworzyw zapewnia pacjentom z nieregularnym i regularnym astygmatyzmem ostrość wzroku uzyskiwaną za pomocą sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych oraz komfort noszenia i stabilność dopasowania osiąganą w miękkich soczewkach kontaktowych. Zastosowanie w soczewce ClearKoneTM konstrukcji o „odwróconej geometrii” umożliwia zapobieganie bliznowaceniu rogówki, ponieważ nie występuje kontakt części centralnej soczewki hybrydowej z przednią powierzchnią rogówki. Ruchomość soczewek ClearKoneTM gwarantuje wymianę łez pod soczewką podczas całodziennego noszenia. Dzięki centralnemu ustawieniu soczewki ClearKoneTM względem osi optycznej oka uzyskuje się dobrą ostrości wzroku.

Soczewki ClearKoneTM mogą być stosowane u pacjentów:

 • ze stożkiem rogówki.
 • dotąd noszących sztywne soczewki kontaktowe w systemie piggy-back (dwie soczewki kontaktowe – soczewka sztywna noszona na soczewce miękkiej).
 • z astygmatyzmem regularnym przedniej powierzchni rogówki.
 • ze zwyrodnieniem brzeżnym przezroczystym (PMD).
 • z deformacją rogówki powstałą jako powikłanie po zabiegu chirurgii refrakcyjnej (laserowej korekcji wady wzroku).
 • mających rogówki nieregularnego kształtu na skutek innych przyczyn.

Soczewki Synergeyes® A

Hybrydowa soczewka kontaktowa SynergEyes A ma wysoko gazo-przepuszczalne, sztywne centrum i obwód z tworzywa hydrożelowego. Połączenie tych dwóch tworzyw zapewnia pacjentom z regularnym i nieregularnym astygmatyzmem ostrość wzroku uzyskiwaną za pomocą sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych oraz komfort noszenia i stabilność dopasowania osiąganą w miękkich soczewkach kontaktowych.

Zastosowanie soczewek SynergEyes® A korzystne jest u pacjentów:

z regularnym astygmatyzmem rogówkowym.
noszących sztywne, gazo-przepuszczalne soczewki kontaktowe oczekujących lepszego komfortu noszenia soczewek kontaktowych i wyeliminowania drażnienia wywołanego przez ciała obce wpadające pod sztywne soczewki kontaktowe.
prowadzących aktywny tryb życia.
wymagających dobrej jakości widzenia, którzy w przeszłości nie mogli przyzwyczaić się do przemieszczania się na oczach sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych lub pokonać innych problemów wynikających z noszenia sztywnych gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych.
noszących w przeszłości soczewki kontaktowe, którzy porzucili ich noszenie z powodu: dyskomfortu podczas noszenia, gorszej niż optymalna ostrości wzroku, problemów z widzeniem w nocy lub braku stabilności soczewek na oczach.
noszących toryczne, miękkie soczewki kontaktowe oczekujących bardziej stabilnego widzenia i poprawy ostrości wzroku zarówno w jasnych jak i ciemnych warunkach oświetlenia.
z nieregularnym astygmatyzmem, niektórymi postaciami stożka rogówki lub stanem po przeszczepie rogówki lub chirurgii refrakcyjnej (laserowej korekcji wady wzroku).
noszących miękkie soczewki kontaktowe oczekujących lepszej jakości widzenia.

Soczewki SynergEyes® KC

Hybrydowa soczewka kontaktowa SynergEyes® KC tak jak soczewki ClearKoneTM i SynergEyes® A ma wysoko gazo-przepuszczalne, sztywne centrum i obwód z tworzywa hydrożelowego. SynergEyes® KC jest soczewką hybrydową przeznaczoną przede wszystkim dla pacjentów ze stożkiem rogówki. Zastosowanie soczewki SynergEyes® KC dzięki połączeniu dwóch tworzyw zapewnia pacjentom ostrość wzroku uzyskiwaną za pomocą sztywnych, gazo-przepuszczalnych soczewek kontaktowych oraz komfort noszenia i stabilność dopasowania osiąganą w miękkich soczewkach kontaktowych.

Zastosowanie soczewek SynergEyes® KC korzystne jest u pacjentów:

 • ze stożkiem rogówki.
 • z deformacją rogówki powstałą jako powikłanie po zabiegu chirurgii refrakcyjnej (laserowej korekcji wady wzroku).
 • eye którzy dotąd by móc komfortowo nosić soczewki sztywne musieli nosić sztywne soczewki kontaktowe w systemie piggy-back (dwie soczewki kontaktowe – soczewka sztywna noszona na soczewce miękkiej)

W naszej ofercie

Lista usług

LOCATION
Ideal Family Eye Care, LTD Sylwia Szewczyk, OD & Associates
5526 N Milwaukee Avenue, Unit B
Jefferson Park 

Chicago, IL 60630
Phone: 773-774-2200 
Fax: 773-774-2211
Office Houers

Ideal Family Eye Care, LTD Sylwia Szewczyk, OD & Associates, Chicago, IL

© Copyright 2019 Copyright | Privacy Policy Terms & Conditions | Contact Us


Ideal Family Eye Care, LTD Sylwia Szewczyk, OD & Associates, Chicago, IL
Phone (appointments): 773-774-2200 | Phone (general inquiries): 773-774-2200
Address: 5526 N Milwaukee Avenue, Unit B, Chicago, IL 60630