baner7pl
baner6pl
baner5pl
baner4pl
baner3pl
baner2pl
baner1pl

SLEEPING

 

Badanie pola widzenia lub perymetria, jest badaniem wzroku, które weryfikuje zakres widzenia, czyli  wielkość obszaru, który jesteśmy w stanie „zobaczyć” patrząc w jeden stały punkt. Badanie to zwane jest często perymetrią. Istnieją dwa sposoby testowania pola widzenia: kinetyczny, gdzie pokazane są znaczki testowe na powierzchni półkolistej czaszy, które powoli poruszają się z obszaru, który nie jest widziany w kierunku centrum, oraz statyczny, w której pacjent musi określić wartość iluminacji punktów, które zmieniają swoją intensywność. Istnieje także metoda, dzięki której lekarz jest w stanie precyzyjnie określić wrażliwość siatkówki. Jest to perymetria automatyczna, tzw. komputerowa. Wynik badania perymetrycznego przedstawia się w formie graficznej – w postaci map, w których ubytki w polu widzenia, w zależności od ich nasilenia, zaznacza się w różnych odcieniach szarości.

Co to jest badanie pola widzenia?
Badanie pola widzenia jest najczęściej stosowane do wykrywania oznak uszkodzenia nerwu wzrokowego (kiedy pacjent cierpi np. na jaskrę). Takie badania świadczą o prawidłowym przewodzeniu wrażeń wzrokowych przez włókna nerwowe, a także o prawidłowej funkcji płatów potylicznych kory mózgowej. Ścieżki wizualne przenoszą informacje z oka do mózgu, gdzie ta informacja jest przetwarzana.

Jak wygląda badanie pola widzenia?
Istnieje wiele sposobów wykorzystywanych do pomiaru pola widzenia. Praktycznie wszystkie  testy przeprowadza się na każdym oku z osobna, gdzie drugie oko jest całkowicie zakryte. Taka metoda pozwala uniknąć błędów. Podczas każdego z badań, pacjent patrzy prosto przed siebie, w jeden punkt. Większość nowoczesnych urządzeń jest w stanie monitorować zdolność pacjenta do utrzymania wzroku na jednym miejscu. Podsumowując, badanie pola widzenia jest użyteczne z wielu powodów:

WskazaniF7.largea do wykonania badania

Choroby układu nerwowego, zwłaszcza umiejscowione w mózgu.

Choroby nerwu wzrokowego.

Jaskra.

Odwarstwienie siatkówki.

Inne choroby siatkówki i naczyniówki.

Badanie pola widzenia jest objęte praktycznie przez wszystkich zdrowotne plany ubezpieczeiowe. U pacjentów podejrzanych o jaskrę, badanie może być ograniczone tylko do jednego razu w roku. Zazwyczaj ubezpieczenia umożliwiają dwa badania pola widzenia w roku.

 

 

 

 

 

Skip to toolbar